Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

terug naar lijst

Locatie Directeur - Mytylschool De Brug

ONS VERHAAL

Stichting BOOR verzorgt openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken, op 78 scholen met ruim 3500 medewerkers voor ongeveer 30000 leerlingen. Samen werken we aan kwaliteit in onderwijs met als kernwaarden onder andere: oog voor talent, toekomstgericht, een sterke binding met de samenleving en betrokkenheid.
Het VSO op De Brug heeft twee afdelingen op twee locaties: de vmbo-havo afdeling en de afdeling Praktisch gericht. 
Het vmbo-havo team maakt zich sterk voor maatschappijvaardig en maatschappijwaardig onderwijs.
Het motto van de afdeling Praktisch gericht is leerling zo zelfstandig mogelijk te leren leven.
Beide afdelingen staan voor kwalitatief goed onderwijs en goede zorg aan alle leerlingen.

ONS VERHAAL, JOUW VISIE ALS DIRECTEUR

Wij zoeken:
• Een inspirator die visie vertaalt in beleid en handelen en handelen toetst aan beleid en visie. Die nieuwsgierig is, toekomstgericht en met beide benen in het heden staat.
• Een coach, die teams begeleidt in hun professionele ontwikkeling en groei. Die ondersteunt, vertrouwen geeft en anderen sterker maakt in hun positie.
• Een verbinder, die mensen inspireert en motiveert samen te werken aan het beste onderwijs.
• Een regisseur, die faciliteert, mandateert en implementeert, stuurt waar nodig, ruimte biedt waar het kan en snel kan schakelen.
 Een ambassadeur, die onze school met trots presenteert en vertegenwoordigt en opkomt voor de belangen van de leerlingen en de organisatie.


WAT MAG JE VAN MYTYLSCHOOL DE BRUG EN STICTHING BOOR VERWACHTEN?

Kwaliteit waarborgen! Dat doen we vooral in samenwerking met al onze medewerkers. Binnen BOOR is een breed scala aan onderwijsvormen aanwezig.
Naast jouw dagelijkse werkzaamheden als leidinggevende,  faciliteren en adviseren Stichting BOOR en De Brug om jouw carrière en ‘’work-life-balance’’ in het onderwijs te bevorderen.  Daarnaast zijn er mogelijkheden genoeg om jouw kwaliteiten binnen het onderwijs optimaal in te zetten. Maar er is meer:*
  Een tijdelijke aanstelling voor de periode van 12 maanden, met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling bij goed functioneren;
 Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO PO.


WAT WE VAN JOU VERWACHTEN?

Met jouw werkervaring bijdragen aan de talentontwikkeling van iedere leerling. Jij ondersteunt en draagt onze visie en bepaalt jouw werkwijze hierin zodat jouw school het beste onderwijs biedt. We verwachten dat je open staat voor flexibiliteit en mobiliteit van medewerkers en dit actief aanmoedigt en de kwaliteit nastreeft die wij verwachten van docenten en leerkrachten. Samenwerking tussen onze scholen is heel belangrijk.
 ervaring hebt in een relevante leidinggevende functie (in VO SO of VSO)
 de doelstellingen van openbaar onderwijs onderschrijft
 kennis hebt van de vernieuwingen in het VO en VSO
 inzicht hebt in de financiering van onderwijs en zorg
 op een open manier samenwerkt met de directeur, locatiedirecteur SO en de afdelingsleiders
 ingeschreven staat in het schoolleidersregister PO
 humor hebt en kunt relativeren
 reflecteert en actief leert van je ervaringen.Nadere informatie en solliciteren:

Ben jij onze nieuwe locatiedirecteur? Solliciteer dan vóór 24 mei a.s. Dit kan door je CV en motivatiebrief te mailen naar sollicitatie@stichtingboor.nl

Voor nadere inlichtingen ten aanzien van de functie kun je je wenden tot Ronald Hendricx via nummer 06-30056777
Ook is veel informatie over onze school te vinden op de website: www.mytylschooldebrug.nl.
De eerste gespreksronde is eind mei, de tweede gespreksronde vindt begin juni plaats. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Geplaatst op:
14 mei 2019

Reageer:
Zo snel mogelijk

Met ingang van:
Per direct

Werving:
Intern en extern

School:
Mytylschool De Brug

Deelgemeente:
0