Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

terug naar lijst

Docenten B!TS - De Piloot

B!TS staat voor Bijzonder Interventie Team Schoolgang

B!TS komt tegemoet aan de speciale ondersteuningsbehoeften van leerlingen met internaliserende problemen. Hierbij kan gedacht worden aan leerlingen met een stoornis in het Autisme Spectrum, depressieve klachten en/of een angststoornis. Door de problemen zitten de leerlingen al langere tijd thuis. Het doel van dit project is een terugkeer naar school. Dit in combinatie met het aanleren van die vaardigheden die nodig zijn om in het (vervolg)onderwijs succesvol te kunnen participeren.

Door middel van onderwijs op maat wordt er voor gezorgd dat de leerling geen verdere leerachterstand oploopt. Daarnaast leert de docent hoe de leerling ‘het leren’ het beste kan aanpakken. Hoe gebruik je je agenda, hoe plan je je werk, hoe studeer je het effectiefst? Zaken die simpel lijken, maar die voor deze jongeren vaak een struikelblok zijn. De leerling doet al snel succeservaringen op en gaat hierdoor positiever tegen school aan kijken.

Naast de lesstof wordt gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen en het leren begrijpen van jezelf. Stap voor stap leert de leerling weer te functioneren in de klas / in groepsverband met leeftijdgenoten.

Het team hanteert een consistente en pedagogische benadering, die gestoeld is op het opdoen van succeservaringen en een positieve benadering. Kwalitatief goed onderwijs wordt geboden door een zorgvuldige afstemming van leermogelijkheden, planmatig handelen en interventies. Door middel van nauwkeurig volgen, observeren en onderwijs geven wordt toegewerkt naar een situatie waarin de leerling zelf, ondanks zijn beperkingen, grip krijgt op de omgeving op school en thuis.Document Nadere informatie en solliciteren:
Bent u geïnteresseerd? Dan nodigen wij u uit om een motivatiebrief én CV te mailen aan mw. I. de Been, vacature@hetpassercollege.nl.

Geplaatst op:
24 mei 2019

Reageer:
Zo snel mogelijk

Met ingang van:
1 augustus 2019

Werving:
Intern en extern

School:
De Piloot

Deelgemeente:
Centrum

Aantal wtf/fte:
1 FTE

Salarisschaal:
L11

Dagen:
Gehele week

Soort dienstverband:
Vacature met uitzicht op vast dienstverband

Functiesoort:
Onderwijzend personeel