Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

terug naar lijst

Leerkracht L11 met taak intern begeleider/ co÷rdinator ( Gouda) - De Piloot
                                               Profiel en taakomschrijving

                                    Intern Begeleider / coördinator De Piloot

                                    Locatie De Vlinder ( Gouda)

 

 

 

1. Informatie

Functienaam               Leraar (L11) met de taak interne begeleiding/ coördinator

Organisatie                 De Piloot, school voor openbaar speciaal onderwijs

Werkterrein                 Locatie De Vlinder ( Gouda) jeugdhulp, onderwijs en behandeling

Wtf                              0,4  ( liefst dinsdag en donderdag)

 

2. Omgeving

De Piloot is een openbare school voor speciaal onderwijs (cluster 4), verbonden aan een Pedologisch Instituut en biedt onderwijs aan kinderen met psychiatrische en / of gedragsproblematiek. De Piloot biedt in samenwerking met Enver jeugdhulp, onderwijs en behandeling (JOB) aan binnen 1 behandelgroep. De leerlingen op de Vlinder zijn residentieel ingeschreven. De groepen bestaan uit maximaal 10 kinderen variërend in leeftijd van 2,5 tot 7 jaar. Er wordt gewerkt met 4 JOB- groepen binnen de Vlinder.


3. Werkzaamheden

 • Het ondersteunen en begeleiden van leerkrachten bij het opstellen en uitvoeren van OPP’s.
 • Het ondersteunen van de leerkracht bij klassenmanagement, activerende directe instructie model, wijzer onderwijs (tijd, ruimte, activiteit, interactie) en doorgaande leerlijnen.
 • De professionalisering van de didactische ontwikkeling van leraren ( observeren, sturen, coachen).
 • Het ondersteunen van de implementatie van onderwijskundige vernieuwingen.
 • Bewaken en borgen van de leerprocessen en  inzet methodes.
 • Proces sturen en begeleiden van TLV voor alle leerlingen die na 9 a 12 maanden De Vlinder verlaten en naar het speciaal ( basis) onderwijs gaan.
 • Overleggen met gedragswetenschappers en jeugdzorgwerkers van Enver.
 • Contact onderhouden met interne partners, externe ketenpartners betreffende de leerlingenzorg.
 • Onderhouden van contacten met ouders m.b.t. de TLV aanvraag.

 

4. Verantwoording

De IB-er legt verantwoording af aan  de directie.

Het functioneren van de IB-er wordt besproken in functioneringsgesprekken en/of beoordelingsgesprekken.

De IB-er handelt volgens de in het profiel en taakomschrijving opgestelde richtlijnen.

 

 

 

5. Kennis en vaardigheid

 • Flexibel
 • Gestructureerd
 • Stressbestendig
 • Oplossingsgericht
 • Sterke communicatieve vaardigheden

 

De intern begeleider beschikt over:


vakinhoudelijke kennis

 

 • Kennis en inzicht inzake ontwikkelingen didactische leerlijnen.
 • Gedegen kennis van psychopathologie en daaruit voortvloeiende onderwijsbelemmeringen.
 • Inzicht in veranderingsprocessen in het onderwijs.
 • Data analyseren.
 • Gedegen expertise benodigde interventies op sociaal gebied.

 

organisatorische vaardigheden zoals

 

 • Het voeren van een goed time -management
 • Kunnen organiseren en plannen
 • Kunnen samenwerken in een multidisciplinair teamverband
 • Goede vaardigheden in het omgaan met de computer

begeleidingsvaardigheden zoals

 

 • Gesprekstechnieken
 • Het kunnen coachen en sturen van leerkrachten
 • Het bezitten van (ortho)pedagogische – didactische vaardigheden voor het begeleiden van leerlingen met psychiatrische problematiek en / of gedragsproblemen

7. Taakeisen; opleiding en ervaring

De IB-er heeft minimaal de akte volledig bevoegd leerkracht en ervaring voor de klas.

Daadwerkelijke kennis van methodieken, leerlijnen van de groepen 1 en 2


Tot aanbeveling strekt:

 • opleiding Master SEN leren/ gedrag            
 • opleiding remedial teacher              
 • opleiding intern begeleider              
 • ervaring speciaal onderwijs, cluster 4          
 • ervaring interne begeleiding


Nadere informatie en solliciteren:
Als je interesse hebt voor deze functie dan ontvangen we graag z.s.m.  je motivatiebrief en CV. 
Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met:
Tamara Hulshoff
E-mail: t.hulshoff@depiloot.nl
Telefoon: 010-4205314Geplaatst op:
4 juni 2019

Reageer:
Zo snel mogelijk

Met ingang van:
1 augustus 2019

Werving:
Intern en extern

School:
De Piloot

Deelgemeente:
0

Aantal wtf/fte:
0,4

Salarisschaal:
L11

Dagen:
dinsdag en donderdag

Functiesoort:
Onderwijzend personeel