Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

terug naar lijst

docent CKV/beeldende vorming - Libanon Lyceum

Wij zijn voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een docent CKV/beeldende vorming. Het gaat om ca. 0,62 wtf ter vervanging wegens ziekte. De vacature bestaat uit 8 lessen beeldende vorming in de onderbouw van de mavo, havo en vwo en 10 lessen CKV voor havo 4 en vwo 4. Het is ook mogelijk naar een deel van de vacature te solliciteren. Inschaling in overleg.


Nadere informatie en solliciteren:
Heeft u interesse in deze vacature stuur dan voor 19 juli 2019 uw CV en motivatiebrief naar sollicitatie@llr.nl t.a.v. dhr. Scharff.


Het Libanon Lyceum is een school voor openbaar voortgezet onderwijs, onderdeel van Stichting BOOR. De school heeft ca. 1350 leerlingen, verdeeld over de afdelingen voor mavo, havo, atheneum (vwo), gymnasium en Technasium en is gehuisvest in twee statige panden in de wijk Kralingen. De onderbouwleerlingen krijgen op de locatie Mecklenburglaan les en de bovenbouwleerlingen op de locatie Ramlehweg. Het doel van de school is het verzorgen van inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige kinderen. Het Libanon Lyceum wil een zorgzame school zijn, met duidelijke regels en een veilig leer- en werkklimaat.

Met ons onderwijsconcept Wereldklassen bieden wij inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige kinderen. Leerlingen verdienen het om uitgedaagd te worden, door activerende didactiek, door variatie in werkvormen en door een relatie te leggen tussen de lesstof en de echte wereld, waardoor het onderwijs betekenisvoller wordt. Dat vraagt veel, zowel van onze collega’s als van de kinderen. Wij stellen hoge eisen en verlangen van de leerlingen een actieve leerhouding.

Op het Libanon Lyceum kan ook een Technasiumopleiding gevolgd worden. Technasium is een formule voor beter Bètaonderwijs voor havo en vwo, via het vak Onderzoek & Ontwerpen. In de gymnasiumklassen is Technasium in de eerste twee leerjaren een verplicht onderdeel van het programma, in de havo/vwo-brugklassen is Technasium een keuze. Voor de mavoleerlingen hebben wij samen met een aantal andere scholen een soortgelijk concept ontwikkeld: Bèta Challenge. Hierbij hoort het nieuwe examenvak Technologie & Toepassing.

Het Libanon Lyceum is een bloeiende school. De krachtige onderwijsconcepten trekken veel leerlingen aan. Dit brengt ook verwachtingen met zich mee. De lat ligt daarom hoog, zowel voor zittend als voor nieuw personeel. Wij hebben een voorkeur voor bevoegde docenten met enige ervaring, die onze onderwijsconcepten onderschrijven en in de lessen kunnen toepassen. Uiteraard bieden wij daarbij begeleiding.

Geplaatst op:
9 juli 2019

Reageer voor:
19 juli 2019

Met ingang van:
1 september 2019

Werving:
Intern en extern

School:
Libanon Lyceum

Deelgemeente:
Kralingen-Crooswijk