zoeken

terug naar lijst

Leraar (L11) met de taak interne begeleiding - De Piloot


 Profiel en taakomschrijving

 Intern Begeleider  De Piloot

 

 

 

 

1. Informatie

Functienaam Leraar (L11) met de taak interne begeleiding

Organisatie   De Piloot, school voor openbaar speciaal onderwijs

Werkterrein  Locatie SO De Piloot

 

2. Omgeving

De Piloot is een openbare school voor speciaal onderwijs (cluster 4), verbonden aan een Pedologisch Instituut en biedt onderwijs aan kinderen met psychiatrische en / of gedragsproblematiek, kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door PPO


3. Werkzaamheden

 • Het ondersteunen en begeleiden van leerkrachten bij het opstellen en uitvoeren van groepsplannen en OPP’s.
 • Het ondersteunen van de leerkracht bij klassenmanagement, activerende directe instructie model, wijzer onderwijs (tijd, ruimte, activiteit, interactie) en doorgaande leerlijnen.
 • De professionalisering van de didactische ontwikkeling van leraren ( observeren, sturen, coachen).
 • Het ondersteunen van de implementatie van onderwijskundige vernieuwingen.
 • Bewaken en borgen van de leerprocessen en  inzet methodes.
 • Contact onderhouden met interne partners, externe ketenpartners betreffende de leerlingenzorg.
 • Onderhouden van contacten met ouders m.b.t. tot zorg.

 

4. Verantwoording

De IB-er legt verantwoording af aan  de directie.

Het functioneren van de IB-er wordt besproken in functioneringsgesprekken en/of beoordelingsgesprekken.

De IB-er handelt volgens de in het profiel en taakomschrijving opgestelde richtlijnen.

 

5. Kennis en vaardigheid

 • Flexibel
 • Stressbestendig
 • Oplossingsgericht
 • Sterke communicatieve vaardigheden 

De intern begeleider beschikt over:


vakinhoudelijke kennis

 

 • Kennis en inzicht inzake ontwikkelingen didactische leerlijnen.
 • Gedegen kennis van psychopathologie en daaruit voortvloeiende onderwijsbelemmeringen.
 • Inzicht in veranderingsprocessen in het onderwijs.
 • Data analyseren aan de hand van toets resultaten en trends trekken.
 • Gedegen expertise benodigde interventies op sociaal gebied.

 

organisatorische vaardigheden zoals

 

 • Het voeren van een goed time -management
 • Kunnen organiseren en plannen
 • Kunnen samenwerken in een multidisciplinair teamverband
 • Goede vaardigheden in het omgaan met de computer

begeleidingsvaardigheden zoals

 

 • Gesprekstechnieken
 • Het kunnen coachen en sturen van leerkrachten
 • Het bezitten van (ortho)pedagogische – didactische vaardigheden voor het begeleiden van leerlingen met psychiatrische problematiek en / of gedragsproblemen

7. Taakeisen; opleiding en ervaring

De IB-er heeft minimaal de akte volledig bevoegd leerkracht

Daadwerkelijke kennis van methodieken, leerlijnen van de groepen 1 tot en met 8


Tot aanbeveling strekt:

 • opleiding Master SEN leren/ gedrag            
 • opleiding remedial teacher              
 • opleiding intern begeleider              
 • ervaring speciaal onderwijs, cluster 4          
 • ervaring interne begeleiding
 • ervaring voor de klas


Nadere informatie en solliciteren:
Als je interesse hebt voor deze functie dan ontvangen we graag z.s.m.  je motivatiebrief en CV. 
Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met:
Tamara Hulshoff
E-mail: t.hulshoff@depiloot.nl
Telefoon: 010-4205314

Geplaatst op:
6 september 2019

Reageer voor:
1 oktober 2019

Met ingang van:
Per direct

Werving:
Intern en extern

School:
De Piloot

Deelgemeente:
Alexander

Aantal wtf/fte:
0,6

Salarisschaal:
L11

Dagen:
in overleg

Soort dienstverband:
Vacature met uitzicht op vast dienstverband

Functiesoort:
Onderwijzend personeel