terug naar lijst

Leerkracht middenbouw - Delfshaven

Ons verhaal

Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. (speciaal) Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Ongeveer 80 scholen vallen onder onze stichting, waaronder OBS Delfshaven.  

 

OBS Delfshaven is gevestigd aan de Pieter de Hoochstraat te midden van de dynamische wijk Coolhaven-eiland. Op dit moment telt de school in totaal 186 leerlingen verdeeld over 8 groepen. Op onze school werken enthousiaste en leergierige collega’s. Wij zijn een Lekker Fit-school en binnen de school is een samenwerking opgezet met Kinderdam voor wat betreft de VSO, TSO en BSO.

 

Onze Visie

Ouders die hun kinderen in deze tijd opvoeden leggen meer en meer de nadruk op zelfontplooiing, talentontwikkeling, meertaligheid en het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt. Thema’s die binnen het onderwijscurriculum ook een steeds belangrijkere plaats krijgen. Als school zien wij mogelijkheden en kansen om te werken aan deze thema’s door middel van zang, dans en theater. De wijk Delfshaven staat bekend om de vele culturele instellingen en als team willen wij komend jaar dan ook vanuit samenwerking de mogelijkheid onderzoeken om te komen tot een cultureel curriculum voor OBS Delfshaven. Wij zijn het afgelopen schooljaar een samenwerking met het Maaspodium aangegaan. Het komende schooljaar hopen wij het aantal samenwerkingspartners verder uit te breiden

Obs Delfshaven is een inclusieve school. Met de term inclusief wordt bedoeld dat er actief met PPO samengewerkt wordt, om leerlingen waarvoor moeilijk een onderwijsplek te vinden is, een passende plek te bieden. Dat kan zowel op Obs Delfshaven zijn als elders. Hierbij gaat het veelal om leerlingen die thuiszitters dreigen te worden en om terugplaatsingen uit het speciaal onderwijs.

Het schoolklimaat wordt in alle onderzoeken (LTP, MTP, OTP en Inspectie) als veilig en buitengewoon prettig omschreven. Borgen en versterken van dit klimaat vinden wij voorwaardelijk om vernieuwingen binnen de school toe te kunnen passen.

Wij zijn voor het schooljaar 2020-2021 op zoek naar  een creatieve collega die openstaat voor vernieuwingen, die goed kan werken in een dynamisch team en die zeker hart heeft voor kinderen die het wat moeilijker hebben.

Wat mag je van OBS Delfshaven en Stichting BOOR  verwachten?

Kwaliteit waarborgen! Dat doen we vooral in samenwerking met al onze medewerkers. Door de mobiliteit en flexibiliteit van onze docenten en leerkrachten tussen de BOOR scholen en onderwijsvormen te bevorderen.

Naast jouw dagelijkse werkzaamheden als Leerkracht faciliteren en adviseren Stichting BOOR en de school om jouw carrière en ‘’work-life-balance’’ in het onderwijs te bevorderen. Zo biedt BOOR mogelijkheden jouw vaardigheden en ervaring verder te ontwikkelen. Ben je bijvoorbeeld net klaar met de PABO,  dan bieden wij een traject voor startende leerkrachten waarbij je regelmatig inspiratie sessies hebt met gelijkgezinden zodat je niet alleen van elkaar leert, maar ook je eigen netwerk opbouwt. Ben je al wat verder in je carrière en wil je graag je expertise inzetten om andere scholen of teams te helpen dan biedt BOOR ook hier mogelijkheden toe. Kortom een organisatie waarbij jij je zelf zowel horizontaal als verticaal kunt ontwikkelen.

 

Maar er is meer:

  • Een leuk, klein en gezellig team met een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen én geweldige leerlingen:
  • Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling
  • Ontwikkelingsmogelijkheden;
  • CAO-PO salarisschaal 10;
  • Kwaliteit waarborgen! Dat doen we vooral in samenwerking met al onze medewerkers;
  • Het team hanteert een consistente en pedagogische benadering, die gestoeld is op het opdoen van succeservaringen en een positieve benadering.

Wat we van jou verwachten

  • Een PABO bevoegdheid;
  • Collegialiteit, flexibiliteit, geduld en relativeringsvermogen;
  • Open staan voor scholing en coaching.


Nadere informatie en solliciteren:
Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk!
Voor informatie of vragen kun je bellen met Astrid Brinks 0650241684. Wil je direct solliciteren? Stuur dan je C.V. en motivatie naar: sollicitatie@stichtingboor.nl.

Geplaatst op:
20 april 2020

Reageer:
Zo snel mogelijk

Met ingang van:
Per direct

School:
Delfshaven

Deelgemeente:
0

Aantal wtf/fte:
1,0

Soort dienstverband:
Vacature met uitzicht op vast dienstverband

Functiesoort:
Onderwijzend personeel