terug naar lijst

Intern Begeleider - De Catamaran

Ons verhaal

Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. (speciaal) Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Ongeveer 80 scholen vallen onder onze stichting, waaronder De Catamaran.

 

De Catamaran is een innovatieve, actieve brede school met een stevige populatie van rond de 600 leerlingen. We maken gebruik van nieuwe inzichten betreft het leren van kinderen en borduren voort op de goede zaken die wij al jarenlang op De Catamaran toepassen. De werkwijze op de Catamaran wordt gekenmerkt door een vernieuwd klassikaal aanbod (vlgs. Leren Zichtbaar maken), ondersteund door een uitgebreide zorgstructuur.
Door gebruik te maken van goed gekwalificeerde leerkrachten, verschillende specialisten en diverse partners, bieden we kwalitatief goed onderwijs. Op onze school zijn alle kinderen, die van ons onderwijsaanbod kunnen leren, van harte welkom!

Naast het (verlengd) dagarrangement (waaronder lekker Fit en Ieder kind een instrument horen), hebben we schakelklassen voor nieuwkomers, veel mogelijkheden voor digitale-toepassingen, een Minervagroep, logopedie en een bloeiende schoolsportvereniging. Bovendien biedt de school gespecialiseerde zorg op gebied van lezen.

De Catamaran is gehuisvest in een ‘educatief centrum' waarin ook het E-centrum, peuterspeelzalen, BSO en de Ouderkamer onderdak vinden.

In schooljaar 2018-2019 hebben wij het oordeel ‘GOED’  van de onderwijsinspectie mogen ontvangen. Daar zijn wij natuurlijk erg trots op!  

Ons verhaal, jouw visie als leerkracht

We zijn op zoek naar een intern begeleider (0,6 FTE). De intern begeleider is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de school en draagt bij in de ontwikkeling van dit zorgbeleid. De intern begeleider heeft een cruciale taak t.a.v. de kwaliteit van het onderwijs(proces) en biedt in dat kader begeleiding en advies aan groepsleerkrachten t.a.v. aanbod en organisatie van het onderwijs, planning en evaluatie/analyse, leerlingzorg en professionalisering.

De gezochte intern begeleider is werkzaam in de onderbouw, de groepen 1 & 2. Deze bouw is rond de 150 leerlingen. De intern begeleider werkt intensief samen met de bouwcoördinator en participeert in het interne zorgteam (collega-IB-ers, SMW-er en een directielid).

 

Wat mag je van De Catamaran en Stichting BOOR verwachten?

Kwaliteit waarborgen! Dat doen we vooral in samenwerking met al onze medewerkers. Door de mobiliteit en flexibiliteit van onze docenten en leerkrachten tussen de BOOR scholen en onderwijsvormen te bevorderen.

 

Naast jouw dagelijkse werkzaamheden als Leerkracht faciliteren en adviseren Stichting BOOR en de school om jouw carrière en ‘’work-life-balance’’ in het onderwijs te bevorderen. Zo biedt BOOR

mogelijkheden jouw vaardigheden en ervaring verder te ontwikkelen. Ben je bijvoorbeeld net klaar met de PABO,  dan bieden wij een traject voor startende leerkrachten waarbij je regelmatig inspiratie sessies hebt met gelijkgezinden zodat je niet alleen van elkaar leert, maar ook je eigen netwerk opbouwt. Ben je al wat verder in je carrière en wil je graag je expertise inzetten om andere scholen of teams te helpen dan biedt BOOR ook hier mogelijkheden toe. Kortom een organisatie waarbij jij je zelf zowel horizontaal als verticaal kunt ontwikkelen.

 

Maar er is meer:

 • Een groot team met verschillende specialisten
 • Een team waarin leren centraal staat, in de breedste zin van het woord!
 • Een zeer lerende organisatie
 • Ruime mogelijkheden tot professionalisering
 • Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Kwaliteit waarborgen! Dat doen we vooral in samenwerking met al onze medewerkers;
 • Een zeer uitdagende functie.
 • Aanstelling in functie IB, aanvankelijk schaal CAO-PO salarisschaal 10 en afhankelijk van ervaring en functioneren na de inwerkperiode schaal 11.

Wat we van jou verwachten

 • De IB’er beschikt over een lesbevoegdheid PO
 • Je hebt algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, (ortho)didactische en (ortho)pedagogische kennis (een hbo+ werk- en denkniveau door genoten relevante opleiding, cursussen, masterclasses, dan wel HBO-masters of EVC-bewijs van gecertificeerde aanbieders in relatie tot leerlingenzorg
 • Is bovengemiddelde competent v.w.b. interpersoonlijke en intra persoonlijke competenties, coachingsvaardigheden vormen een aanbeveling

Daarnaast is deze nieuwe collega

 • Een teamplayer,
 • Innovatiegericht
 • Communicatief


Nadere informatie en solliciteren:
Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk!
Voor meer informatie of vragen kun je bellen met Arina Rook (directeur) via: 010-2916770 / 06-13247653 of a.rook@decatamaran.nl.

Wil je direct solliciteren? Stuur dan je C.V. en motivatie naar: sollicitatie@stichtingboor.nl.

 

Geplaatst op:
8 juni 2020

Reageer:
Zo snel mogelijk

Met ingang van:
1 augustus 2020

School:
De Catamaran

Deelgemeente:
0

Aantal wtf/fte:
0,6

Soort dienstverband:
Vacature met uitzicht op vast dienstverband

Functiesoort:
Onderwijsondersteunend personeel