terug naar lijst

Locatiedirecteur Het Passer College - De Piloot

Een leider die passie heeft voor de doelgroep en sturing geeft aan een complexe school in een veranderend speelveld.

 

Ons verhaal

Het Passer College maakt deel uit van Stichting BOOR en verzorgt samen met 10 collega scholen het speciaal onderwijs in Rotterdam. Het Passer College kenmerkt zich door specialistisch voortgezet onderwijs te bieden aan leerlingen met ASS (Autistisch spectrum stoornissen) of aanverwante problematieken.

Het Passer College is in de 10 jaar dat zij bestaat gegroeid tot een volwaardige middelbare school bestaande uit verschillende locaties verspreid over Rotterdam. Wij bieden de leerlingen de mogelijkheden om onderwijs op maat te ontvangen van diploma gericht, middels staatsexamens of met het uitstroomniveau arbeid/ voorbereidend MBO.

 

Het Passer College zoekt voor zijn drie onderwijslocaties een verbindende locatiedirecteur wtf 1,000

Wat neem je mee?

 • heeft passie voor de leerlingen en biedt hen en de school een toekomstgericht ontwikkelingsperspectief;
 • heeft een heldere visie op (speciaal) onderwijs en draagt deze actief binnen de kaders van de visie en de missie van Het Passer College uit;
 • weet de kwaliteit van de onze school te borgen en werkt aan aantoonbaar beter onderwijs;
 • toont lef en ondernemerschap in het belang van de leerlingen, de medewerkers, de school en het bestuur;
 • faciliteert vanuit aantrekkelijk werkgeverschap het werkplezier van de 80 medewerkers, bevordert de teamvorming en weet hen te binden en te boeien;
 • is ambitieus, besluitvaardig, daadkrachtig en oplossingsgericht;
 • weet de school goed te positioneren;
 • is een integere teamspeler; gericht op de ontwikkeling van de school in samenwerking met de collega locatiedirecteuren en de afdelingsleiders en is een sparringpartner en adviseur naar de sector speciaal onderwijs van het bestuur BOOR.

Het profiel van de locatiedirecteur

De locatiedirecteur draag integrale verantwoording voor Het Passer College. Naast de verantwoordelijkheid van de bedrijfsvoering, verwachten wij van de locatiedirecteur onderwijskundig- en persoonlijk leiderschap. Wij vragen een stevig onderwijskundig leiderschap. Het onderwijs wat geboden wordt op de drie afdelingen moet de leerlingen binden, boeien en perspectief bieden. Vanuit visiegerichtheid op onderwijs, personeel en organisatie, ontwikkelt de locatiedirecteur inhoudelijk strategisch beleid en anticipeert proactief op de ontwikkelingen binnen de sector Speciaal Onderwijs.

Daarnaast is persoonlijk leiderschap voorwaardelijk voor de ontwikkeling en de kwaliteit van de school. Je geeft directe leiding aan de afdelingsleiders van de drie onderwijslocaties, samen met hen wordt er gewerkt om de kwaliteit van het personeel, hun vakmanschap, het werkplezier en enthousiasme zo hoog mogelijk te houden. De kwaliteit wordt immers bepaald door de docenten in de klas. Naast kwalitatief goed onderwijsaanbod is orde en structuur in de school een belangrijke basis, die zichtbaar en voelbaar is in een eenduidige pedagogische aanpak door de teams binnen de verschillende afdelingen en leerstromen. De omgang met onze doelgroep vraagt om een stevige persoonlijkheid.

Het Passer College wil zich profileren als een professioneel werkende organisatie, waarbij iedereen zich binnen een professionele cultuur houdt aan ‘afspraak is afspraak’ en waarbinnen sprake is van een heldere en open communicatie.

Tot slot: de school maakt onderdeel uit van De Piloot. Dat vraagt om kennis en vaardigheden om op beleidsmatig niveau te kunnen opereren voor zowel de eigen afdelingen als in brinnummer breed. De locatiedirecteur moet in staat zijn om een actieve bijdrage te leveren aan het locatie- en directeurenoverleg door overstijgend mee te kunnen denken en te kunnen anticiperen op huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende klus
 • Dynamische teams die staan voor onze geweldige leerlingen
 • Volwaardig middelbaar onderwijs in een speciale setting van praktijkgericht tot VWO waarin jouw kennis en expertise een aanwinst kan zijn
 • Een school die actief aansluit bij de ontwikkelambitie vanuit de sector SO/VSO BOOR
 • Mogelijkheden om invloed te hebben op bovenschoolse beleidsvoorbereiding en ontwikkeling van de sector (V)SO
 • Een contract met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Aanstelling in schaal AD
 • Een fulltime dienstverband CAO-PO

Hoe verder?

Meer informatie over de school is te vinden op de website www.hetpassercollege.nl

Voor verdere inhoudelijke informatie of vragen kunt u zich richten tot mevr. A. Verbrugh (sectorsecretaris) angelique.verbrugh@stichtingboor.nl
Solliciteren door de motivatie en cv te mailen naar sollicitatie@stichtingboor.nl

Een selectieassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

 

 

Onderstaand kun je 2 vidoe's bekijken over de ontwikkelambities in het SO/VSO

 

 

 

 

 Document
Geplaatst op:
22 mei 2020

Reageer:
Zo snel mogelijk

Met ingang van:
Per direct

School:
De Piloot

Deelgemeente:
0

Aantal wtf/fte:
1

Salarisschaal:
AD

Dagen:
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Soort dienstverband:
Vacature met uitzicht op vast dienstverband

Functiesoort:
Management