terug naar lijst

Rector Erasmiaans Gymnasium - Rotterdam - Erasmiaans Gymnasium

Ons verhaal

Het Erasmiaans Gymnasium is onderdeel van stichting BOOR. BOOR staat voor kwaliteit in onderwijs en dat zien we terug in het handelen van onze 3.800 medewerkers op zo’n 75 scholen voor openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken.

 

Het Erasmiaans Gymnasium

Het Erasmiaans Gymnasium is een bloeiende school midden in de stad, letterlijk en figuurlijk. De school heeft aanzien vanwege de onderwijskwaliteit en het prettige schoolklimaat en onze leerlingen vormen een goede afspiegeling van de Rotterdamse bevolking.

Het Erasmiaans is één vijf vo-scholen/scholengroepen voor voortgezet onderwijs van  BOOR.

De school wil een echt gymnasium zijn: de klassieke vorming en de culturele ontplooiing van de leerlingen zijn speerpunten in het onderwijsbeleid. Latijn en Grieks hebben een prominente plaats in de school. Het Erasmiaans Gymnasium telt 1130 leerlingen. Er worden elk jaar ongeveer 210-240 eersteklassers toegelaten (7 tot 8 klassen). De school is financieel gezond en behaalt elk jaar een (licht) positief resultaat. Het gebouw verkeert in goede staat van onderhoud.

De school heeft een uitgebreid netwerk: contacten met de basisscholen en universiteiten, het Curatorium, oud-leerlingenvereniging Semper Floreat en de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium. Ook zet het Erasmiaans Gymnasium zich in om kinderen uit gezinnen waarvoor gymnasiaal onderwijs niet vanzelfsprekend is te interesseren voor de school en hen extra te ondersteunen op onderwijskundig gebied. De school heeft een goed functionerende medezeggenschapsraad en ouderraad.

 

De organisatie

De schoolleiding bestaat uit de rector en twee conrectoren (portefeuilleverdeling in overleg). Het middenkader bestaat uit 5 jaarleiders (leerjaren 5 en 6 vallen onder één jaarleider). De schoolleiding en de jaarleiders vormen samen de grote staf. Deze vergadert wekelijks. De jaarleiders zijn de direct leidinggevenden van de mentoren van hun jaarlaag. De schoolleiding van de overige personeelsleden. De jaarleiders en de schoolleiding zorgen samen voor een optimaal werkklimaat waar een ieder gehoord wordt en waar aandacht is voor de persoon. De secties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit in uitvoering van het onderwijs in hun vak. De docenten hebben een grote vrijheid ten aanzien van de didactiek. Zij krijgen frequent feedback op het leerproces, hun resultaten en over de tevredenheid van de leerlingen. De docenten werken bij voorkeur zowel in de onder- als de bovenbouw. Dat is een bewuste keuze. Het onderwijs is in het algemeen traditioneel van aard: de docent heeft een sturende rol. De cohesie tussen de leerlingen is uitzonderlijk groot en docenten zijn makkelijk toegankelijk voor leerlingen. De kwaliteit van het docententeam en van het onderwijs ondersteunend personeel (oop) is van hoog niveau.

De school profileert zich met uitstekende resultaten ten aanzien van de doorstroom en het examen, een prettig schoolklimaat, veel aandacht voor cultuur in alle leerjaren, een zeer uitgebreid vakkenaanbod met ruime mogelijkheid tot kiezen van extra vakken, veel extracurriculaire activiteiten voor leerlingen, een verrijkingsproject en honours program en een uitgebreide zorgstructuur voor de leerlingen.

 

De uitdaging

De aandachtspunten voor de komende periode zijn:

 • Uitdagingen voor leerlingen: het onderwijs nog aantrekkelijker maken voor (zeer) begaafde leerlingen.
 • Middels de kwaliteitszorgcyclus de onderwijskwaliteit monitoren en versterken verbeteren.
 • Analyse en versterken in- en doorstroom onderbouw
 • Versterken identiteit en imago van het Erasmiaans
 • Ontwikkelen werk- en leerklimaat
 • Bijdragen aan de realisatie van een gemeenschappelijke BOOR-leercultuur

De kwaliteit van onderwijs is topprioriteit van BOOR, we streven naar voortdurende verbetering. BOOR heeft de ambitie om in haar scholen, burgerschap en kansengelijkheid te bevorderen. BOOR-scholen werken samen met andere scholen en andere organisaties en voorzieningen rond de leerling, en verbinden ondersteuning en onderwijs met elkaar.

Bij BOOR is er sprake is van een soepele instroom, doorstroom en uitstroom op de scholen en tussen de sectoren, waarbij maatwerk centraal staat. De rector maakt de vertaling van het generieke deel van BOOR naar de schoolspecifieke situatie. Het samenwerken met andere scholen m.b.t het kwaliteitsbeleid en het realiseren van een gemeenschappelijke BOOR-leercultuur. Denk aan: visitaties van scholen onderling, schooloverstijgende commissies en werkgroepen en gezamenlijke studiedagen. Er bestaat een gedeelde verantwoordelijkheid voor collega-scholen.

De rector maakt deel uit van het college van schoolleiders van BOOR en levert een bijdrage aan het ontwikkelen van het BOOR-beleid, onder leiding van het college van bestuur.

De vo-scholen van BOOR hebben gezamenlijke ambities geformuleerd wat betreft kwaliteitszorg. De kenmerken van de kwaliteitszorg van BOOR vo zijn dat er doelgericht, cyclisch, systematisch en integraal wordt gewerkt, met behulp van betrouwbare en valide informatie. Op school bewaakt, evalueert en verbetert de rector, uiteraard samen met het team, de onderwijskwaliteit. De vo-sector van BOOR werkt centraal op bovenschools sectorniveau planmatig en cyclisch aan kwaliteitszorg door essentiële kwaliteitsactiviteiten in onderlinge samenhang uit te voeren. Deze kwaliteitsactiviteiten zijn opgenomen in de gemeenschappelijke kwaliteitszorgcyclus van de sector vo. De rector heeft een belangrijke rol in dit geheel.

 

 

Gevraagd

De rector is zichtbaar in de school, is flexibel, wil binden en bouwen aan de vernieuwingen die de afgelopen periode zijn ingezet. Daartoe stelt hij/zij zich charismatisch en daadkrachtig op. Hij/zij luistert naar de kwaliteiten en ervaringen van medewerkers, heeft vertrouwen in, geeft ruimte aan en schept kaders voor de collega’s. Hij/zij toont oprechte belangstelling voor motieven, gevoelens en behoeften.
Je bent rector en boegbeeld van het Erasmiaans Gymnasium en je bent onderdeel van het college van schoolleiders van stichting BOOR. Daarin ben je verantwoordelijk voor het geheel maar je behartigt ook de belangen van je eigen school.

 

 

De rector dient in ieder geval te beschikken over de volgende kenmerken:

 • Hij/zij heeft een academisch denk- en werkniveau;
 • Hij/zij heeft ervaring in het gymnasiaal onderwijs;
 • Hij/zij heeft ervaring met leiding geven op een gymnasium of vwo-school;
 • Hij/zij heeft affiniteit met en visie op de dynamiek van de school in een grote stad;
 • Hij/zij communiceert helder in woord en geschrift;
 • Hij/zij heeft een heldere onderwijskundige visie;
 • Hij/zij zorgt voor draagvlak en kwaliteit van veranderingen om deze visie te verwezenlijken;
 • Hij/zij is ontwikkelingsgericht, hecht waarde aan de tradities en typische cultuur op het Erasmiaans en is in staat deze tradities in de huidige en toekomstige tijd in te bedden. Deze Erasmiaanse cultuur geldt mutatis mutandis ook voor het hoogopgeleide personeel. De rector beschikt over voldoende vaardigheden om een dergelijk docententeam aan te sturen.
 • Hij/zij heeft goede zorg voor het oop, gaat efficiënt om met verschillende belangen van alle geledingen en weet de relatie goed te houden.

 

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je krijgt de ruimte om jouw kennis en ervaring in te zetten als rector bij BOOR en wij hebben aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling.
 • Je rapporteert aan de voorzitter van het college van bestuur.
 • Je krijgt een salaris binnen schaal 15 van de cao voortgezet onderwijs (op basis van je ervaring en opleiding) en je geniet van elf weken vakantie bij een fulltime aanstelling.
 • Je werkt in een flexibele werkomgeving en natuurlijk faciliteren we je met een laptop en een mobiele telefoon.
 • Het betreft een managementfunctie van 1,0 fte.

 

 

Hoe ziet jouw sollicitatieproces eruit?

Ben je enthousiast geworden? Leuk! We zien je cv en motivatie graag tegemoet voor 15 maart 2021. Je kunt deze sturen naar kirsten.vijver@stichtingboor.nl. Wil je meer weten over de functie, dan kun je je vragen stellen aan Kirsten Vijver, Corporate Recruiter, op nummer 06-34365518. Een online assessment of opdracht is mogelijk onderdeel van de procedure.

De eerste gesprekken vinden plaats op 30 maart.

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Geplaatst op:
19 februari 2021

Reageer voor:
15 maart 2021

Met ingang van:
Per direct

School:
Erasmiaans Gymnasium

Deelgemeente:
0

Aantal wtf/fte:
1,0 fte

Salarisschaal:
Schaal 15 conform CAO voortgezet onderwijs

Soort dienstverband:
Vacature met uitzicht op vast dienstverband

Functiesoort:
Management