terug naar lijst

Zorgcoördinator - locatie VSO Het Passer College, het Lage Land - De Piloot

Ons verhaal 
Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. (speciaal) Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Zo’n 75 scholen vallen onder onze stichting, waaronder VSO Het Passer College. 
 

VSO Het Passer College 
VSO Het Passer College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met internaliserende problematiek. Daarnaast hebben veel van onze leerlingen een diagnose in het autisme spectrum. Het onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen en gericht op vervolgonderwijs, arbeidstoeleiding en maatschappelijke participatie. Wij richten ons op het inrichten van een positief pedagogisch en (ortho)didactisch leerklimaat voor onze leerlingen. Het team hanteert een consistente en pedagogische benadering, die gestoeld is op het opdoen van succeservaringen en een positieve benadering. Kwalitatief goed onderwijs wordt geboden door een zorgvuldige afstemming van leermogelijkheden, planmatig handelen en interventies. Door middel van nauwkeurig volgen, observeren en onderwijs geven wordt toegewerkt naar een situatie waarin de leerling zelf, ondanks zijn beperkingen, grip krijgt op de omgeving op school en thuis. Meer informatie over Het Passer College vind je op: www.hetpassercollege.nl. 

Zorgcoördinator op Het Passer College 
Er is al een zorgcoördinator werkzaam op Het Passer College voor 0,9 fte. Samen met deze zorgcoördinator zorgen jullie voor de zorgstructuur en leerlingenzorg op Het Passer College.  
Binnen de zorgstructuur en leerlingenzorg speelt de zorgcoördinator een cruciale en aansturende rol. De functie van zorgcoördinator omvat zowel, coördinerende, coachende, beleidsvoorbereidende en beheersmatige aspecten. Hij/zij adviseert de directie en vervult in het kader van de leerlingenzorg een initiërende, motiverende, ondersteunende en bewakende rol naar collega’s. Bovendien heeft hij/zij een spilfunctie waar het gaat om het interne zorgoverleg (CvB), groot zorgoverleg, de contacten met interne en externe ondersteuners en hulpverleners en het Samenwerkingsverband betreffende de leerlingenzorg. 

Wat heeft VSO Het Passer College jou te bieden? 

 • Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling. 
 • Een werktijdfactor van 0,6, in combinatie met twee dagen leerkracht een werktijdfactor van 1,0.  
 • Ontwikkelingsmogelijkheden. 
 • CAO-PO salarisschaal L11. 
 • Kwaliteit waarborgen! Dat doen we vooral in samenwerking met al onze medewerkers. 
 • Het team hanteert een consistente en pedagogische benadering, die gestoeld is op het opdoen van succeservaringen en een positieve benadering.  
 • Werken in een enthousiast, collegiaal, leerlinggericht en multidisciplinair team.  

Wat neem je mee? 

 • Een PABO bevoegdheid of een eerste of tweedegraads bevoegdheid is een vereiste. 
 • Je geeft de leerlingen een veilig en vertrouwd gevoel en kunt goed een luisterend oor bieden.  
 • Je bent een duizendpoot, je bent flexibel en kan makkelijk schakelen. 
 • Je bent proactief, een ondernemer en toont daadkracht. 
 • Je bent communicatief vaardig. 
 • Je bent creatief en oplossingsgericht. 
 • Je houdt je bezig met de sociaal-emotionele ontwikkeling én de didactische ontwikkeling van de leerlingen. 
 • Je bent een teamplayer. 
 • Je kunt goed het overzicht bewaren 
 • Je hebt affiniteit met het cluster 4 onderwijs en je kunt samenwerken in een multidisciplinair team. 
 • Je hebt kennis van het autisme spectrum, depressieve klachten en/of een angststoornis. 
 • Opleiding tot zorgcoördinator of soortgelijke opleiding is een pré. 
 • Je houdt je bezig met de sociaal-emotionele ontwikkeling én de didactische ontwikkeling van iedere leerling.

Hoe verder? 

Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Voor informatie of vragen kun je bellen of appen met Remy Mensingh (Corporate Recruiter) via: 06 – 5105 3983. Word jij onze nieuwe zorgcoördinator? Stuur dan je cv en motivatie naarsollicitatie@stichtingboor.nl 
Geplaatst op:
20 november 2020

Reageer voor:
12 december 2020

Met ingang van:
Per direct

School:
De Piloot

Deelgemeente:
0

Aantal wtf/fte:
0,6-1,0

Salarisschaal:
schaal 11

Dagen:
Bespreekbaar

Soort dienstverband:
Vacature met uitzicht op vast dienstverband

Functiesoort:
Onderwijsondersteunend personeel